កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសស៊េរី Junior
កម្មវិធីសៀវភៅអង់គ្លេសស៊េរី Junior

កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស សេរ៊ីJunior បានដាក់អោយដំណើរការ នៅលើប្រព័ន្ធ បណ្ណាល័យអនឡាញ។ កម្មវិធីនេះដើរតួជា កម្មវិធីជំនួយ សម្រាប់ជំនាញអានភាសា ក្នុងការអានសៀវភៅជាច្រើន ដែលការយកចិត្តទុកដាក់ របស់សិស្ស នឹងត្រូវបាន ភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងនិទាន ដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ រួមបញ្ចូលការៀន និងការកំសាន្ត ជាមួយគ្នា។

កម្មវិធី បណ្ណាល័យអនឡាញ ស៊េរី Junior ផ្តោតទៅលើ ប្រធានបទផ្សេងៗ ជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹង ការរៀបចំសង្គម។ ដោយលែក កម្មវិធីនេះ មិនមុជជ្រៅក្នុងមុខវិជ្ជានីមួយៗទេ ប៉ុន្តែការផ្តោតសំខាន់ នៃកម្មវិធីនេះ គឺដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ដល់ការយល់ដឹងរបស់សិស្ស ក្នុងជំនាញស្តាប់ សមត្ថភាពនៃការគិតត្រិះរិះមានហេតុផល សមត្ថភាពជួយខ្លួនឯងក្នុងការសិក្សា ហើយសំខាន់បំផុតនោះ គឺបង្កើតទម្លាប់ នៃការអានអក្សរសិល្ប៍ ជាភាសាអង់គ្លេស។

កម្មវិធីនេះត្រូវបានផ្តល់ជូន ដល់សិស្សដែលចង់មាន សកម្មភាពអានបន្ថែម និងរៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះ នៃភាសាអង់គ្លេស ក្នុងពេលតែមួយ។ ហើយមិនមានរយៈពេលកំណត់ សម្រាប់កម្មវិធីនេះទេ ព្រោះសិស្សអាចរីកចម្រើនបានលឿន អាស្រ័យលើ ពេលវេលាចំនាយ ក្នុងការអាន របស់ពួកគេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានីមួយៗ គឺមានកំនត់ ពេលវេលា ដែលត្រូចំណាយ សម្រាប់ការអានសៀវភៅនីមួយៗ ។

សេរ៊ីនៃក្ដីសុបិន្តដ៏ធំ / Dream Big Series

©2022 Concordia International